Ons doel is een tevreden patiënt

Klacht?

Wij vinden het belangrijk om de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Soms kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent. Blijft u hier niet mee lopen en trekt u alstublieft snel aan de bel! Het is ons streven om alle klachten in goed overleg en naar alle tevredenheid op te lossen.

U kunt de praktijk bellen of een e-mail sturen naar manager@tandarts-atik.nl.

Meestal kan een gesprek tussen u en uw behandelaar genoeg zijn om tot een goede oplossing te komen. Als het lukt om in goed overleg de klacht binnen de praktijk op te lossen, is dit voor iedereen het meest plezierig en het beste voor de behandelrelatie.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.

Komen we dan samen nog niet tot een oplossing? Dan kunt u gebruik maken van de ANT klachtenregeling. Omdat wij lid zijn bij ANT, kan de klachtenfunctionaris hulp aanbieden bij het oplossing van klachten, door te adviseren en zo nodig te bemiddelen.  Contact met de klachtencommissie van de ANT kan via klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl of op tel. 020-2374750.